Preobrazhenskaya #10 (var.2)

#city #houses #odessa #street


Kpluten

Preobrazhenskaya, Odessa