Mesmerized

#blackandwhite #blackwhite #blueeyes #eyes #fantasy #woman