man with turban, white beard & cane

#cane #man #sitting #turban #whitebeard