My bloodhound girl SYRENKA

#bloodhound #dog #dogart #dogportrait #hound


Margherita Malgorza...

My dreamed sketch