model sitting on edge of tub, elbow on knee, tiles

#black #edgeoftub #elbow #elbowonknee #green #knee #model #sitting #tiles #tub #white #yellow